Dünyayı değiştiren kadınlar: Rosa, Kollantay, Zetkin, Krupskaya…

Dünyayı değiştiren kadınlar: Rosa, Kollantay, Zetkin, Krupskaya…

08.04.2020, 17:00 - 18:15

Tarihi yazan egemen sınıf, hadiselerin tayin edici kararlarını erkeklerin aldığını yazmayı da ihmal etmiyor. Sol tarih yazımı da bu yaklaşımdan zaman zaman payını alıyor. İşçi sınıfı mücadelesi tarihteki önemli erkek figürlerin verdikleri mücadelelerin ve kararların tarihi olarak yorumlanıyor. Oysa böyle değil! Ne kadar görmezden gelinse de ne kadar geri plana itilse de tüm büyük çaplı tarihsel gelişmelerin en önünde kadınların mücadelesinin, öfkesinin, bilincinin, örgütlenmesinin önemli bir yeri var. Büyük Fransız Devrimi’nde de, Paris Komünü’nde de, 1919 Alman Devrimi’nde de, Ekim Rus Devrimi’nde de, 1936’da İspanya’daki faşizme karşı iç savaşta da, sadece devrim süreçlerinde değil özgürlük mücadelesinin gündelik örgütsel çabalarının tüm anlarında da kadınlar belirleyici roller oynuyorlar. Kadınlar sadece şiddetin üzerlerinde yoğunlaştığı mağdurlar değiller aynı zamanda bu mağduriyeti yaratan tüm koşulları ortadan kaldıracak antikapitalist mücadelenin örgütleyicileri. Sadece Rosa, Kollantay, Zetkin ve Krupskaya gibi isimler değil dünyayı değiştirme mücadelesinin sürükleyicisi olan tüm kadınların sosyalizm ve kadın özgürlüğü mücadelesindeki potansiyellerini hep birlikte tartışacağız.
-Hiç kimse fark edememişken Rosa Luxemburg Alman Sosyal Demokratları içindeki reformist eğilimleri herkesten yıllar önce kavrayıp, açığa çıkartmayı nasıl başarabildi?
-Zetkin ve Rosa Luxemburg Birinci Dünya Savaşı’nda kendi egemen sınıflarının savaş politikalarına, milliyetçiliğine ve sosyal şovenizmine herkesten önce direnmeyi nasıl başardılar?
-Rosa Luxemburg sadece Alman aşırı sağını değil, Alman sosyal demokratlarını da ölümüne korkutma gücünü nereden buluyordu?
-Stalinizm’in karşı devrimci içeriği yeni yeni filizlenirken Kollontay, işçi sınıfının bürokrasiye karşı direnmesi için bir işçi muhalefetinin örgütlenmesini neden gerekli görmüştü?
-Krupskaya öğrencilik yıllarından başlayarak tüm yaşamı boyunca illegal bir devrimci örgütün sekretaryalığını yaptı. Nasıl olur da “Lenin’in karısı” olarak anılır!?
-Bu kadınlar savaşlar, devrimler ve karşı devrimler çağında; sürgünlere, baskılara, geri planda bırakılmaları için gösterilen özenli çabalara rağmen tarihe yön vermeyi nasıl başardılar?

Konuşmacılar: Nuran Yüce, Özden Dönmez


Credit for the cover photo: Filming Under Moon  by Joe Brusky · Credit for the event photo: Blue Ripples (v2)  by Ram Yoga 

Detaylar

  • Başlangıç:
    08 Nis @ 17:00
  • Bitiş:
    08 Nis @ 18:15

Konuşmacılar

Toplantı Yeri

Cezayir Salon

Kuloğlu Mh., Hayriye Cd. No:12, 34425 Beyoğlu/İstanbul
Marksizm 2020

Copyleft 2020. Aksi belirtilmediği müddetçe bu sitedeki tüm içerik özgürce kullanılabilir.